Contentbox headline

Click To Translate

Click To Translate

Click To Translate

Click To Translate

Click To Translate

NoxiousOT Rules (Dutch) - Translation by GM Nexus.
Multiclient tijdens PVP
• Je mag slechts met één character tegelijk spelen terwijl je aan PVP doet, ongeacht of je het doet met meerdere computers of met een bot. Elk character in een gevecht moet door een unieke speler bediend worden. Mag dus ook niet: je eigen characters healen, jezelf uit een val halen, de weg blokkeren of eender welke actie die een invloed zou kunnen hebben op het gevecht.

Je mag op meer dan één character tegelijk spelen.
Je mag je tweede character niet naar een gevecht halen om andere spelers gemakkelijker te doden.
Je mag je tweede character niet naar je toe halen om jezelf te healen, items te verplaatsen of de weg te blokkeren, zelfs als je met je tweede character niet aanvalt.


PVP misbruik
• Haal geen character met een laag level naar een gevecht of oorlog om jezelf verschillende keren dood te laten gaan en andere spelers op die manier een red skull te bezorgen. Haal geen character met een laag level naar een gevecht of oorlog om magic walls te blokkeren of op één of andere manier een gevecht of oorlog te beïnvloeden.

Je mag meedoen aan een gevecht of oorlog tussen andere spelers of guilds, zelfs als je niet bent uitgenodigd.
Je mag een boot of een toegang blokkeren als je de intentie hebt om te vechten of om je skull kwijt te geraken.
Je mag geen character gaan halen om jezelf verschillende keren te laten vermoorden om zo andere spelers frags of een red skull te be zorgen.
Je mag geen character gaan halen met een level lager dan 80 om het plaatsen van magic walls te blokkeren, om andere spelers uit een val te bevrijden of om items te verplaatsen tijdens een gevecht.
je mag onder geen enkele omstandigheid en voor geen enkele reden meer dan één character naar een gevecht brengen.


Bugs / Misbruik van fouten
• Je mag bugs (fouten) in het spel of de onbedoelde werking van onderdelen van het spel niet misbruiken. Als je een bug of een mogelijke vorm van misbruik vindt, moet je dit onmiddellijk aan een medewerker van NoxiousOT laten weten. Je riskeert verbannen te worden als je bugs en fouten bewust misbruikt.

Je kan mogelijk premium punten of echt geld winnen voor het rapporteren van erg belangrijke bugs.
Als je een bug misbruikt riskeer je om verbannen te worden van het spel.
Je mag niet bewust de spelclients van spelers laten vastlopen of crashen.
Je mag geen namen van monsters, NPC's, of spelers gebruiken of monsters summonen om te proberen een AFK bot uit een beschermde zone te lokken.


Intimideren of bedreigen van spelers
• Bedreig of intimideer andere spelers niet, en gedraag je niet met de bedoeling om iemand opzettelijk te intimideren. Als een andere speler je lastig valt, moet je de ignore-functie gebruiken.

Je mag noch manueel, noch met een script items op een depot-box gooien met de bedoeling om zo een andere spelers items te doen verliezen.
Je mag niet opzettelijk een belangrijke NPC, tempel, spawn of shop blokkeren door middel van monsters of items waarop je niet kan lopen.


Misbruik op Events / Multiclient tijdens Events
• Je mag niet deelnemen aan een event met meerdere characters om zo extra Noxious Tokens te kunnen winnen. Je mag niet AFK zijn tijdens een event om op die manier Noxious Tokens te kunnen winnen zonder echt deel te nemen. Bovendien moet je deelname er op gericht zijn om je eigen team vooruit te helpen naar de overwinning. Je mag dus ook op geen enkele manier het vijandige team vooruithelpen.

Je mag op dezelfde internetverbinding met maximaal 2 characters aan een event deelnemen, op voorwaarde dat elk character door een unieke speler wordt bediend.
Als je deelneemt aan een event moet je minstens 12 minuten ongestoord kunnen spelen.
Als je niet deelneemt aan het event of op één of andere manier het vijandige team vooruit helpt zal je worden verbannen van events.
Als je een tweede character brengt om meer Noxious Tokens te kunnen winnen zal je worden verbannen van events.
Automatisch aan events meedoen door middel van een script zal resulteren in een permanente ban van heel je account. Ook vragen naar zulke scripts of links waar je ze kan vinden is tegen de regels.
Opgeven, bijvoorbeeld omdat je op het punt staat om te verliezen, is geen geldig excuus om niet meer deel te nemen aan een event.
Het is niet toegestaan om je eigen team te saboteren door teamleden te paralyzen of te duwen, door wild growths te verwijderen of door bosses weg te lokken. Ook hiervoor kan je worden verbannen van events.


Illegale Trades
• Het is niet toegestaan om in-game items, accounts, geld of diensten uit te wisselen voor items, accounts, geld of diensten van buiten de server.

Je mag je character wisselen voor andere characters, in-game items of premium punten.
Je mag items wisselen voor premium punten via het ingebouwde marketsysteem.
Je mag je account, character, items of premium punten niet wisselen met eender wat van buiten de server. Daaronder valt onder meer: andere servers, echte Tibia servers, echt geld of andere niet-tibia spellen.
Als je een trade niet geheel kan afwerken binnen NoxiousOT, dan is het per definitie een illegale trade. Neem contact op met een medewerker van NoxiousOT voor hulp met betrekking tot het wisselen van items voor premium punten.


Doen alsof je een medewerker van NoxiousOT bent / bedreigingen in die context
• Doen alsof je een medewerker van NoxiousOT bent of beweren dat je invloed hebt over medewerkers om zo een andere speler te bedreigen of te beïnvloeden is niet toegestaan. Valse berichten of screenshots maken over medewerkers is tegen de regels.

Je mag mensen niet vertellen dat medewerkers van NoxiousOT je een speciale behandeling zullen geven. Bijvoorbeeld zeggen: 'GOD Deviance is mijn broer, hij zal je verbannen als je me vermoordt'.
Je mag geen valse berichten of screenshots maken en beweren dat het van een medewerker van NoxiousOT komt. Bijvoorbeeld: een vals bericht sturen dat GOD Deviance een melding van een illegale account trade aan het onderzoeken is, zonder dat je hem daar ooit over hebt gecontacteerd.
Je mag geen valse geruchten verspreiden over iets wat een medewerker je zogenaamd heeft verteld als dat niet klopt. Bijvoorbeeld zeggen: 'GOD Deviance heeft me verteld dat er volgende week een reset komt'.
Je mag medewerkers nooit bedreigen. Bijvoorbeeld zeggen: 'GOD Deviance zal je een lagere rang geven als je mijn ban niet opheft' of 'Ik ga de server hacken/aanvallen met een DDoS als je mijn ban niet opheft' of 'Ik ga mijn geld terugvragen als je mijn ban niet opheft'.


Powerlevellen / Misbruik van Frags
• Het is verboden om je door andere spelers of characters herhaaldelijk te laten vermoorden om zo experience te krijgen, net zoals het ook verboden is om herhaaldelijk zelf iemand te vermoorden met het doel herhaaldelijk experience te krijgen. Daaronder valt ook het vermoorden van je eigen characters om experience te ruilen tussen die characters. Als je iemand wil vermoorden, doe het dan volgens de traditionele PvP regels; niet om te powerlevellen.

Je mag je eigen characters niet vermoorden of frags verkopen aan een andere speler om zo de rangschikking van Top Frags te manipuleren.
Je mag niet herhaaldelijk je eigen character of dat van iemand anders vermoorden in een poging om zo experience tussen die twee uit te wisselen.
Je mag je character niet bewust laten sterven of rooken. Als je herhaaldelijk sterft door toedoen van andere spelers, dan wissel je herhaaldelijk experience uit met hen en dat wordt aanzien als powerlevellen.
Als je iemand zichzelf bewust ziet laten sterven en je vermoordt hem of haar verschillende keren, dan zal de experience die je hiermee gekregen hebt terug worden afgenomen.


Adverteren
• Je mag niet adverteren voor andere servers en je mag andere spelers niet overtuigen om deze server te verlaten en op een andere server te gaan spelen. Iedereen mag uiteraard vrij kiezen waar hij of zij wil spelen, maar NoxiousOT zal geen reclamebord zijn voor concurrerende servers.

Het delen van een IP adres of website naar een andere Tibia server zal vrijwel altijd resulteren in een permanente ban.
Je mag uiteraard op andere servers spelen, maar als je er een team voor wil recruteren moet je dat op die andere server doen.
We willen niet horen hoeveel beter een andere server is in vergelijking met deze. Mensen proberen te overtuigen om hier te vertrekken is strafbaar. Nieuwe servers kunnen tegen betaling zichzelf promoten op tal van serverlijsten, dus NoxiousOT is niet de plaats voor dat soort advertenties.


Chatkanalen
• Je mag de publieke chatkanalen niet gebruiken op manieren waarvoor deze niet zijn voorzien. Zo mag je bijvoorbeeld geen trade-aanbiedingen plaatsen in Global Chat. Je mag eveneens geen irrelevante conversaties voeren in de Trade- en Helpkanalen.

Elke taal is toegelaten in alle chatkanalen. Er is trouwens ook een Non-English Chat beschikbaar voor wie wil.
Global Chat: Je mag geen trade-aanbiedingen plaatsen. Ook de vraag of iemand een item heeft dat jij nodig hebt wordt aanzien als een trade-aanbieding en hoort niet thuis in dit chatkanaal.
Help Channel: Je mag geen willekeurige discussies houden in dit chatkanaal. Spam, irrelevante of storende berichten kunnen als resultaat hebben dat je wordt gedempt.
Als je meerdere keren moet worden gewaarschuwd, is het mogelijk dat je permanent wordt gedempt in alle chatkanalen. Het gebruik van deze kanalen is immers een privilege en geen recht.


Huizen / Guildhalls
• Je mag niet op jezelf of door samenwerking met anderen valse guilds creëren om zo meer dan één guildhall te bezitten. Je mag geen guildhalls kopen met de bedoeling er winst op te maken of om ze niet actief te gebruiken voor doeleinden voor je guild. We reserveren het recht om elk huis en elke guildhall leeg te maken en vrij te geven wanneer we vinden dat het huis of de guildhall in het bezit is van een inactieve speler of guild.

Je mag slechts één huis bezitten per persoon en je moet je elke 30 dagen aanmelden om het te kunnen houden. Er zijn soms uitzonderingen van toepassing.
Als je je slechts één keer per maand aanmeldt, gewoon met als doel je huis niet te verliezen, dan kunnen medewerkers van NoxiousOT het huis aan iemand anders toekennen.
Je kan geen guildhall bezitten als je geen actieve guild hebt. Guildhalls zijn niet voorzien om te gebruiken als een huis.


Oplichten / Items stelen
• Het is verboden om iemand op te lichten of proberen op te lichten voor items, geld of accounts.

Als je bewust iets waardevols van een speler wegneemt wanneer die speler je dat niet wil geven, dan wordt dat aanzien als stelen. Bijvoorbeeld: Iets wegnemen uit een huis.
Een speler bedotten om je iets te geven wordt aanzien als oplichting. Bijvoorbeeld: Casino spelen en dan niet de winst uitkeren wanneer ze winnen.
Iemand misleiden om je iets te geven wordt aanzien als oplichting. Bijvoorbeeld: Een speler een item tonen in een trade, de trade annuleren en dan een ander item in de plaats traden.


Er zijn tal van inbreuken die niet opgenomen zijn in deze lijst van regels; anders zou het ook een hele lange lijst worden. Met andere woorden: als een GM, CM of GOD je zegt dat je iets niet mag doen... doe het dan ook niet. Als je vindt dat je onterecht gestraft wordt, stop dan toch met wat je deed en ga met het probleem naar GOD Deviance.

De medewerkers van NoxiousOT behouden zich het recht voor om mensen te verbannen voor redenen die hierboven niet werden opgesomd en diezelfde mederwerkers hebben steeds het laatste woord over alle verbanningen. Als één van onze medewerkers vindt dat je onze server, gemeenschap of website in het algemeen schade toebrengt, behouden we het recht voor om je te verwijderen van onze server.

Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
415
Players Online
Hey, lets keep in touch!
46 members online
825+ people like it!